Vireyttä Vanhuksille
Toimintaa ja tekoja vanhusten hyväksi
AJANKOHTAISTA
                                        
Vuosikokouksen päätöksä:

- hyväksyttiin vuoden 2020 tiinpäätös
- hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio
- päätettiin yhdistyksen jäsenmaksun suuruudeksi kuluvalle vuodelle 10.00 €/henkilö
- valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Kristiina Alho ja hallituksen jäseniksi Raili  
   Hiekkanen, Ritva Kuitunen, Raimo Minkkinen, Sirkka Saarinen ja Ritva Salomaa,
   kaikki uudelleen


Syksyn toiminnasta

Käynnistämme syyskauden tiistaina 31.8.2021 jäsentapahtumalla Sepänkeskuksessa.
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ILOA ILTAPÄIVÄÄN -TILAISUUDET


Seuraa Keskisuomalaisen palstaa "Seurat ja yhdistykset" ja näitä kotisivujamme.  Ilmoitamme niissä tapahtumistamme.

Ks. kohta Tapahtumat